Svenska English Norsk Suomi

Filterpressar används i dag inom gruvindustrin, kemisktekniskindustri, ytbehandling, sockerindustri, processvatten m.m. Då filterpressar ofta ingår som ett led i processen eller till och med är det som avgör produktionsnivån är det lätt att inse hur viktig duken är.

För filterpressar gäller att duken har hög avskiljning i kombination med bra kaksläpp. Vi arbetar med mono- och multifilament, stapelfibrer och kombinationskvaliteter i olika bindningstekniker från 200 g/m2 ända upp till 1100 g/m2 och kan därför ta fram den bästa filterkvaliteten för varje specifikt ändamål. Det finns också speciella nålfiltskvaliteter med extremt hög avskiljning.

Vi kan tillverka de flesta utföranden av filterpressdukar.

Filterpressduk