Svenska English Norsk Suomi

Vi säger ja till en grönare värld…

Att skapa en grönare värld för oss själva och våra barns framtid är oerhört viktigt och vi gör så mycket vi kan för att reducera miljöfarliga utsläpp och skydda an­läggningar.

Just därför känns det extra viktigt och stimulerande att utveckla och förbättra våra egna produkter och i nära samarbete med våra kunder kunna hjälpa till med deras filtrerings­processer.

Vi ser det dessutom som extra viktigt att vi ställer höga krav på oss själva och vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete så att vi leder utvecklingen framåt, istället för att bara följa den.

…och en renare arbetsmiljö

En arbetsplats ska vara en trivsam plats och vi ska hjälpa våra kunder att minimera sina stoftutsläpp till omgivningen och optimera processer där våra filter ingår. Allt i samverkan så att våra filtreringslösningar ger den bästa möjliga arbetsmiljön.

Vi gör vårt yttersta för att våra produkter ska produceras så energi­­snålt och miljöeffektivt som möjligt och vi arbetar ständigt med förbättringar för att minska vår miljöpåverkan.

Vi följer regelbundet upp allt miljö­arbete och reviderar vår miljöpolicy vid behov.

618486main_earth_small
Image Credit: NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring