Svenska English Norsk Suomi

Vi står støtt på fire ben

Vår bredde og styrke er at vi står støtt på fire ben. Vi produserer filter for støvutskilling/røykgassrensing, våtfiltrering, ventilasjon og utfører service.
Dette gir en trygghet for oss selv, men også for kundene våre, som bare trenger å kontakte oss for å løse flere behov. Vi kan for eksempel produsere og levere filterslanger, foreta utskiftinger i kundenes filteranlegg og deretter sette i gang akkrediterte emisjonsmålinger.

I tillegg til vår kunnskap og erfaring, gjør dette oss til en sterk og komplett samarbeidspartner.
 

Støvutskilling og røykgassrensing

Bedriften din må klare grenseverdiene for utslipp av støv. Dette er den ene oppgaven vår. Samtidig ønsker du å holde kostnadene nede. Dette er den andre oppgaven vår. Gjennom lang erfaring og et nært samarbeid med apparatprodusenter, kan vi anbefale det filteret som er optimalt for ditt anlegg. Dette resulterer i lavest mulig totalkostnad per m³ renset luft.

Våtfiltrering

Våtfilter skiller ut partikler fra væsker. Kundene våre etterspør både høyt tørrinnhold og lavt slaminnhold. I og med at våtfiltrering ofte er en del av industriens produksjonsprosesser, kreves et godt samarbeid mellom filterleverandøren og kunden. Sammen kan vi finne frem til det filteret som er best egnet til hver prosess. Vårt filtermateriale kan bli kombinert med flere garntyper i ulike konstruksjoner, for å gi optimal filtrering og lengre levetid.

Ventilasjon

For best mulig innemiljø og beskyttelse av ventilasjonsutstyr kreves effektive filter. Alle våre filter er tilpasset kundenes forskjellige krav til form, filtreringsgrad og egenskaper. I og med at vi har egen produksjon og en fleksibel organisasjon, kan vi raskt løse kundenes behov og levere spesialtilpassede filter.

Spesialprodukter og tilbehør

I og med at vi arbeider med mange forskjellige tekstilmaterialer og har en omfattende erfaring innen industrielle prosesser og tekstilproduksjon, kan vi tilby et bredt sortiment av tekstilprodukter.

Rökgasrening Våtfiltrering

ventilation service