Svenska English Norsk Suomi

Dette er oss

Svenska Textilfilter er en av de ledende filterleverandørene i Skandinavia og vår forretningsidé er å tilby de mest effektive løsningene til våre kunders filtreringsbehov.

Med bred, teknisk kompetanse om våre kunders anlegg og prosesser ønsker vi å medvirke til å optimere filteranleggenes funksjon til lavest mulig totalkostnad. Vi skal holde høyest mulig kunnskapsnivå vedrørende materialvalg og produksjonsteknikk av filtermedia.
Filosofien til Svenska Textilfilter er:
Trygghet, kvalitet, tillit og arbeidsglede!

Ansvar og engasjement

Svenske Textilfilter tar utgangspunkt i ansvar og engasjement for det man gjør hver dag, i alle sine relasjoner både med hensyn til kunder, leverandører, kollegaer og hverandre. Det bygger på trygghet om egen kunnskap og evne til tillit og som påvirker arbeidsgleden. Det betyr at vi tar ansvar når det oppstår utfordringer, at vi virkelig tar utfordringene på alvor og gjør dem til fordeler, styrke og ressurser. En fremtidsrettet organisasjon som Svenska Textilfilter arbeider alltid for forbedringer. På denne måten øker vi fleksibilitet, kompetanse og evne til service utenom det vanlige. Da fortjener vi den tilliten vi har og får. Det gir oss en hyggeligere hverdag og arbeidsglede som sprer seg i våre relasjoner – innen bedriften og med alle som har et forhold til Svenska Textilfilter.

Kvalitetspolicy

Vi skal alltid sette kunden i sentrum og strebe etter kontinuerlige forbedringer. Med yrkeskyndige medarbeidere skal vi levere produkter og tjenester vi har kommet overens om til riktig tid og vi skal følge de lover, forskrifter og andre krav som kan stilles til vår virksomhet.

Miljøpolicy

Vi skal hjelpe kundene våre med å redusere sine støvutslipp til omgivelsene og optimalisere sine prosesser der våre filter inngår. Våre ventilasjonsfilter skal gi et så godt innemiljø som mulig. Alt samvirker til å gi et godt arbeidsmiljø. For å oppnå dette skal vi følge de lover, forskrifter og andre krav som vedrører vår virksomhet. Produktene skal produseres så energibesparende og miljøeffektivt som mulig. Vi skal arbeide med kontinuerlige forbedringer, for å redusere vår miljøpåvirkning, samt regelmessig følge opp miljøarbeidet og revidere vår miljøpolicy ved behov.