Svenska English Norsk Suomi

Svenska Textilfilter erbjuder ett komplett sortiment av filterpatroner för våtfiltrering till i stort sett alla förekommande filterhus och applikationer.

Användningsområden Ex.
– Oljor
– Vatten
– Galvaniska bad
– Väteperoxid
– Färg m.m

Våtfilter