Svenska English Norsk Suomi

RökgasreningDitt företag ska klara de gränsvärden som finns för utsläpp av stoft. Det är vår ena uppgift. Samtidigt vill du hålla nere dina kostnader. Det är vår andra uppgift.
Genom lång erfarenhet och ett nära samarbete med apparattillverkare kan vi rekommendera det filter som är optimalt för din anläggning.
Detta resulterar i lägsta möjliga totalkostnad per m³ renad luft.

För mer information hur vi kan hjälpa dig, kolla in respektive produktsida:
Filterslangar och filterpåsar
Kassetter
Kvarnindustri
Patroner.