Svenska English Norsk Suomi

Service & filterbyten

Vi tar hand om allt som ni vill ska göras med era filter. Det blir allt vanligare att företag har svårt att hinna byta filterslangar själva eftersom organisationer blir allt mer slimmade. Dessutom blir driftstopp allt dyrare och myndigheterna ställer högre krav.

Att anlita oss innebär allt från att vi bistår med tekniker som tillsammans med er gör ett filterbyte, till att vi tar hand om hela filterbytet. Vi kan även utföra läcksökning, optimering, emissionsmätning, konditionstest, tryckfalls mätning eller installation och kalibrering av övervakningsutrustning.

Modnoc® är ett patenterat system som används för att kunna byta filterslangar på dammfritt och säkert sätt. Den underlättar även bortforsling och hantering av förbrukade filter.

Analys & utveckling

AnalysrapportVi erbjuder våra kunder analyser och statustester av filter som varit i drift. Med data från dessa kan vi bland annat tala om förväntad livslängd och optimera material­val vid framtida filterbyten.

Vi sätter alltid kunden i centrum och strävar efter ständiga förbättringar. Med yrkesskickliga medarbetare skall vi leverera överenskomna produkter och tjänster i rätt tid och vi skall följa de lagar och andra krav som kan ställas på vår verksamhet.

Service
labb2