Svenska English Norsk Suomi

Det här är vi

Svenska Textilfilter är en av de ledande filterleverantör­erna i Skandinavien och vår affärsidé är att erbjuda de mest effektiva lösningarna på våra kunders filtreringsbehov.

Med bred teknisk kompetens om våra kunders anläggningar och processer ska vi medverka till att optimera filteranläggningarnas funktion till lägsta möjliga totalkostnad. Vi ska hålla högsta möjliga kunskapsnivå om materialval och tillverkningsteknik på filtermedia.

Svenska Textilfilters ledord är:
Trygghet, kvalitet, förtroende och arbetsglädje!

Ansvar och engagemang

Svenska Textilfilter utgår från ansvar och engagemang för det man gör varje dag; i alla sina relationer med såväl kunder, leverantörer som för sina kollegor och sig själv. Det bygger på trygghet i egen kunskap och förmåga, på förtroende och det genomsyras av arbetsglädje. Det betyder att vi tar ansvar när det uppstår utmaningar, att vi verkligen antar utmaningarna och gör dem till fördelar, styrkor och tillgångar. En lärande organisation som Svenska Textilfilter arbetar alltid för förbättringar, på så sätt ökar vi vår flexibilitet, kompetens och förmåga till service utöver förväntningarna. Då förtjänar vi det förtroende vi har och får. Det ger oss en roligare vardag och arbetsglädje som sprider sig i våra relationer – inom företaget och med alla som har en relation till Svenska Textilfilter.

Kvalitetspolicy

Vi skall alltid sätta kunden i centrum och sträva efter ständiga förbättringar. Med yrkesskickliga medarbetare skall vi leverera överenskomna produkter och tjänster i rätt tid och vi skall följa de lagar och andra krav som kan ställas på vår verksamhet.

Miljöpolicy

Vi skall hjälpa våra kunder att minimera sina stoftutsläpp till omgivningen och optimera processer där våra filter ingår. Våra ventilationsfilter skall ge en så bra innemiljö som möjligt. Allt samverkar till att ge en god arbetsmiljö. För att uppnå detta skall vi följa de lagar och andra krav som berör vår verksamhet. Produkterna skall produceras så energisnålt och miljöeffektivt som möjligt. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan samt regelbundet följa upp miljöarbetet och revidera vår miljöpolicy vid behov.